1- Shop chỉ nhận đổi trả hàng nếu hàng bị lỗi do sản xuất hoặc lỗi của shop gây ra.
2- đề nghị quý khách tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi đặt hàng.

3- Đặt hàng phải có tránh nhiệm nhận hàng, nếu quý khách khôn có nhu cầu mua hàng thực sự vui lòng không đặt hàng.